Aрхимед

АРХИМЕД

Какво е

АРХИМЕД 287 пр. Хр. — 212 пр. Хр.

Архимед е признат от всички за един от най-блестящите математици и учени на античния свят. Казват, че е открил принципа за лоста и хидростатичния закон. Но лостът е познат и използван векове преди него. Той може да е първият, дал точна формула за ефекта на лоста, но далеч преди това египтяните са го използвали често и резултатно.Архимед от Сиракуза

Хидростатичният закон също е бил познат преди Архимед. Прословутата история (в която той излиза от банята, тича по улицата и вика „Еврика!“) показва, че Archimédés не е открил нещо ново, а е проверил на практика вече известен факт.
Той несъмнено се откроява като математик. Всъщност той е стигнал много близо до формулирането на интегралното смятане повече от осемнайсет столетия преди Айзък Нютън да стори това. За жалост по Архимедово време липсва удобна система за математически обозначения. И пак за жалост, нито един от непосредствените му приемници не е бил първокласен математик. Така Архимедовите великолепни математически прозрения не дават онзи резултат, който биха предизвикали при други условия. И макар че Архимедовите способности и дарби са забележителни, действителното му влияние не оправдава включването му между първата стотица.

Кратка биография

Архимед е роден през 287 г. пр. Н. Е. В сицилианския пристанищен град Сиракуза. Рождената му дата се основава на византийската хроника Ян Цец, според която великият учен е живял 75 години. Твърди се, че бащата на Archimédés е астроном на име Фейдия (Федия).
Плутарх в биографиите си за известните гърци и римляни твърди, че Архимед е роднина на сиракузкия крал Хиерон II. Несъхранената биография на Архимед е написана от неговия приятел Хераклит. Той цитира измерването на кръга на Евтокий от тази биография, но не са запазени повече подробности за биографията или биографията на великия учен. В младостта си той учи в Александрийския Мусайон, където се запознава с Евклид, Ератостен Киринея и Конон Сам. Въпреки че се е върнал в Сиракуза след следването си, възможно е той никога да не се е върнал в Александрия.

С какво се занимава Архимед

В родния си град Архимед работи като строител на военни машини в служба на крал Хиерон. Той обаче не се интересуваше от практическото използване на машините си или от войната, а от техническите решения. Когато Сиракуза е обсадена от римляните по време на Втората пуническа война, нейните бойни машини, които ужасяват римляните,  участват в отбраната на града.
Марк Клавдий Марцел в крайна сметка завладява града след двугодишна обсада и тогава Архимед е убит от римляните. Плутарх предлага две твърдения: според едната, римският легионер заповядва на Архимед да отиде с него, за да се види с генерал Марчело, но Архимед отказва да отиде, преди да реши математическия си проблем. Това вбесява войника и той пронизва Архимед с меча си.
Втората възможност, предлагана от Плутарх, казва, че войникът се е обърнал към Архимед с намерението да го убие, но той го е помолил да изчака, докато не реши математическия си проблем. Но войникът не се подчини и го уби.
Според Валерия Максимус Архимед е помолил войника: „Моля те, не безпокойте моите кръгове“, но войникът наръга Архимед, без да знае кой е. Друга възможна версия е, че Архимед е искал да се предаде и да отиде при Марчело, но войниците са го убили, когато са сметнали, че той има ценни вещи в багажа си. Марцел се ядосал от новината за смъртта на великия учен, той го считал за ценен и предварително заповядал да не бъде нараняван.

Архимедовият закон

Законът на Archimédés гласи: На всяко тяло, потопено в течност (напълно или частично) действа вертикална сила с посока от долу нагоре и големина, равна на теглото на обема на изместената от него течност. Тази сила се нарича сила Архимедова сила.