патица

Патица

Какво е

Патица

Обикновената, особено безпородната домашна патица по своя ръст и цвят много прилича на дивата. Патокът е красив — с кафявотъмнозелена глава, красиво бяло и пъстроцветно „огледало“ на крилото и спйрални къдравци — така се наричат неговите завити като охлювчета крайни опашни перца. Патицата през зиматаЖенската е само земнокафява с по-тъмни петънца и шарки. Тази й окраска я скрива от зоркия поглед на неприятелите; Това е особено важно за нея, когато мъти яйцата си в някоя трапчинка на земята всред буйната трева, под някой храст или всред блатната растителност.

Дивата патица е често срещана птица по разливите на реките и бреговете на блатата и мочурищата. Среща се както в Европа, така и в Азия. Не се знае кога точно е опитомена дивата патица. Установено е, че тя вече се е срещала в древния Рим като домашна птица. Ловците са събирали край реките и блатата яйца на диви патици и са ги поставяли за доизлюпване под домашни кокошки. А в древния Китай са били познати и инкубатори за изкуствено излюпване не само на пилета, но и на патета. Събраните яйца поставяли 6 кошници, застлани с гнила дървесина, и ги държали 6 затоплени помещения.

На сушата всяка патица ходи тромаво, но във водата плава превъзходно. Плавателната ципа между пръстите и помага, когато движи краката си като Весла.

Едни от домашните породи патици се използват повече за месо, а други – за яйца. Месни породи са руанската (с много едро тяло), пекинската (на 2-месечна Възраст тя достига 2 кг) и др. Добри носачки са японските патици (100 яйца годишно), каки-кемпбел (над 300 яйца годишно) и др.

Патицата има вкусно месо

Както домашната, така и дивата патица имат вкусно месо. Но месото и яйцата и (с голям тлъст жълтък) трябва да се варят или да се пекат много добре, за да не се заразим с някои болести. Пухът и перушината на патиците се ценят много както за напълване на юргани и възглавници, така и за спални чували.

У нас има добри условия за отглеждане на патиците, особено в селищата, разположени близо до реки, блата, язовири и рибарници.