Загадъчни лъчи

Загадъчни лъчи

Загадъчни лъчи В края на 18 век редица физици се заеха с изучаване на електрическите явления. Изследването на това ново взаимодействие във всички негови аспекти бе една от главните линии в развитието на физическата наука през 19 век. Най-напред бяха разкрити закономерностите в протичането на електрически ток през твърди тела. Това породи електротехниката. После бе изследвано […]

Прочети още
Исак Нютон

Исак Нютон

Исак Нютон 1642 — 1727 Исак Нютон, най-великият и най-влиятелният учен, живял някога, е роден в Улсторп, Англия, на Коледа 1642-а, годината, в която умира Галилей. Подобно на Мохамед, той се появява на бял свят след смъртта на баща си. Като малък Исак проявявал значителни наклонности към механиката и бил много сръчен. Макар и умно […]

Прочети още
Жълтурче - Ranunculusficaria L.

Жълтурче – Ranunculusficaria L.

Тревисто растение жълтурче – Ranunculusficaria L. Жълтурче – многогодишно тревисто растение със снопче продълговато яйцевидно задебелени корени в основата си. Стъблото високо до 30 см, голо, припов-дигащо се. Листата голи, блестящи, закръглено сърцевидни, закръглено назъбени до целокрайни, с дълга дръжка, често с грудчици в пазвите на листата. Цветовете единични, 1,5–5,0 см в диаметър, на дълга […]

Прочети още
Бял имел

Бял имел – Viscum album L.

Храст бял имел – Viscum album L. Бял имел – голо полупаразитно храстче със стъбло, високо до 100 см, вилужно разклонено. Листата срещуположни, жълто-зелени, месести, презимуващи, продълговати до ланцетни, дълги 2–8 см, широки до 3 см, целокрайни, с 3–7 успоредни жилки без разклонения. Цветовете на белия имел са дребни, еднополови, събрани в сбити групички по […]

Прочети още