Петте основни въпроса

Петте основни въпроса

Петте основни въпроса на познанието: Кой, Какво, Къде, Кога, Защо. Техните отговори се считат за основни при събирането на информация или решаването на проблеми. Нашият скромен блог има за цел да отговори на лесни и трудни въпроси от различни области на ежедневието.