Приложение на водорода

Какви са приложенията на водорода?

Широко приложение на водорода чрез секторно обвързване Водородът е носител на енергия, която може да се съхранява. Той има широк спектър от приложения в транспорта, енергетиката и промишлеността. В бъдеще водородът ще служи като един от енергоносителите за прилагане на секторното свързване или на концепцията за секторна интеграция. Основновните предимства на водорода са – щадящо […]

Прочети още
Евро

Евро – общи въпроси от страна на обществеността

Евро – общи въпроси от страна на обществеността Евро – паричната единица на еврозоната. Тя включва 20 държави от Европейския съюз. То е втората по значение и втората най-използвана парична единица в света след американския долар. В кои държави се плаща с Евро? Какви са предимствата на единната валута? Какви са недостатъците на общата валута […]

Прочети още
Обикновена хвойна - Juniperus communi

Обикновена хвойна – Juniperus communi

Храст обикновена хвойна – Juniperus communis L. Обикновена хвойна – храст, много рядко ниско дръвче, с червеникавокафяви леторасли и сиво-кафява кора. Листата игловидни, в пререз триъгълни, с жлебовидна горна страна и белезникава средна линия, дълги до 2,0 см, широки до 1,0–1,5 мм, разположени по 3 в последователни прешлени, на върха заострени. Месестите „плодчета“ почти приседнали, […]

Прочети още
Златиста папрат

Златиста папрат – Ceterach officinarum DC.

Билка златиста папрат – Ceterach officinarum DC. Златиста папрат – многогодишно растение с късо коренище, от което излиза снопче презимуващи кожести листа, дълги 5–25 см, дълбоко пересто нарязани на 9–20 последователно разположени, продълговати до полукръгли, целокрайни или слабо вълнисти дялове, отгоре голи, зелени, отдолу покрити гъсто с ръждиви влакна, под които са скрити сорите. Листната […]

Прочети още
Загадъчни лъчи

Загадъчни лъчи

Загадъчни лъчи В края на 18 век редица физици се заеха с изучаване на електрическите явления. Изследването на това ново взаимодействие във всички негови аспекти бе една от главните линии в развитието на физическата наука през 19 век. Най-напред бяха разкрити закономерностите в протичането на електрически ток през твърди тела. Това породи електротехниката. После бе изследвано […]

Прочети още
Жълтурче - Ranunculusficaria L.

Жълтурче – Ranunculusficaria L.

Тревисто растение жълтурче – Ranunculusficaria L. Жълтурче – многогодишно тревисто растение със снопче продълговато яйцевидно задебелени корени в основата си. Стъблото високо до 30 см, голо, припов-дигащо се. Листата голи, блестящи, закръглено сърцевидни, закръглено назъбени до целокрайни, с дълга дръжка, често с грудчици в пазвите на листата. Цветовете единични, 1,5–5,0 см в диаметър, на дълга […]

Прочети още
Бял имел

Бял имел – Viscum album L.

Храст бял имел – Viscum album L. Бял имел – голо полупаразитно храстче със стъбло, високо до 100 см, вилужно разклонено. Листата срещуположни, жълто-зелени, месести, презимуващи, продълговати до ланцетни, дълги 2–8 см, широки до 3 см, целокрайни, с 3–7 успоредни жилки без разклонения. Цветовете на белия имел са дребни, еднополови, събрани в сбити групички по […]

Прочети още
Пиене на вода срещу дехидратация

Дехидратация – причини и признаци

Дехидратация – 75% от хората трябва да пият повече вода Според някои съвременни проучвания и изследвания е ясно, че днес 75% от хората в съвременното западно общество все още са силно и хронично дехидратирани. Липсата на хидратация очевидно е виновник номер едно за появата на умора през деня у съвременния човек. Днес хроничната дехидратация е […]

Прочети още
Змийско мляко - Chelidonium majus L.

Змийско мляко – Chelidonium majus L.

Тревисто растение змийско мляко – Chelidonium majus L. Многогодишно тревисто растение, съдържащо гъст оранжев млечен сок. Стъблото на растението змийско мляко е синкаво, разклонено, високо 30–90 см, голо или с разсеяни меки власинки. Листата последователни, долните с дръжки, горните приседнали, голи, нечифтоперести, с 5–7 овални или продълговати, почти приседнали листчета, връхното триразделно. Цветовете събрани по […]

Прочети още
Ножове VICTORINOX

Victorinox и неговите предимства

Victorinox – техническите предимства на швейцарската технология Удивителното при джобните ножове VICTORINOX, което всъщност е ключът към техния успех, е силата и гъвкавостта на всяка пружина. Шест остриета само на две пружини правят лек и елегантен офицерския нож. При производството на двете остриета на ножовете се използва специална хром-молибденова стомана. След закаляване при 1040°C и […]

Прочети още