лястовица

Лястовица

Лястовица Тя е пъргава и жизнерадостна птичка. Всеки й се любува, когато се стрелка бързо-бързо във въздуха или кацнала на клон или жица, весело си чурулика? Лястовицата е трудолюбива. Носи пръст, кал и сламчици — бърза да си поправи разрушеното гнездо или да си построи ново. Докато я видиш, че е излетяла от гнездото, тя […]

Прочети още