мравка

Мравка

Мравка „…Бабо мравке, где така? Тичам, щурчо, за храна…“ Всеки знае за този стихотворен разговор между мравката и щуреца. Той – скитник, гуляйджия, безгрижен и нехаен, а нашата мравка – постоянно в движение, винаги тича разбързана. Различни видове мравки живеят у нас. Някои са се заселили дори и по стените на домовете и ни създават неприятности, други […]

Прочети още