Кюри

Мария Кюри

Мария Кюри 1867 — 1934 Мария Кюри (моминското й име е Мария Склодовска) е полско-френска физичка родена във Варшава през 1867г .Тя е далеч по-известна от много бележити, влиятелни и съществени учени, физици и химици, но като че ли голямата й слава се дължи не толкова на научните й постижения, колкото на факта, че самите […]

Прочети още
Ойлер

Леонард Ойлер

Леонард Ойлер 1707 — 1783 Леонард Ойлер, швейцарският математик и физик от XVIII век, е един от най-блестящите и продуктивни учени на всички времена. Неговите разработки намират широко приложение във физиката и в инженерните науки. Научната дейност на Ойлер е просто невероятна. Написал е трийсет и два пълноценни труда, някои от които в повече от […]

Прочети още
Ойлер

Приносът на Ойлер в науката

Приносът на Ойлер в науката Продуктивният интелект на Леонард Ойлер често служи за отправна точка на математически открития, с които се прославят други. Например френският математик и физик Жозеф-Луи Лагранж разработва цял ред уравнения („уравненията на Лагранж“), които имат голямо теоретично значение и могат да се използват за най-разнообразни задачи в механиката. Но главното уравнение […]

Прочети още
Ойлер

Леонард Ойлер- един от най-значимите математици

Леонард Ойлер- един от най-значимите математици В 1741 г. пруският крал Фридрих Велики привлича Ойлер от Русия и го убеждава да стане член на Берлинската академия на науките. Той остава двайсет и пет години в Берлин, после в 1766 г. се връща в Русия. Малко по-късно ослепява и с другото си око. Но това нещастие […]

Прочети още
Майкъл Фарадей

Майкъл Фарадей

Майкъл Фарадей 1791 — 1867 Живеем във века на електричеството. Вярно е, че понякога наричат нашия век космически, а понякога атомен, но космическите полети и атомното оръжие независимо от първостепенното им значение оказват сравнително малко влияние върху всекидневния ни бит. А електрически уреди употребяваме постоянно. Всъщност може да се каже, че никое друго техническо постижение […]

Прочети още
Майкъл Фарадей

Майкъл Фарадей- бащата на електричеството

Майкъл Фарадей- бащата на електричеството Майкъл Фарадей е убеден, че трябва да има някакъв метод да се използва магнетизмът за производство на електричество и продължава да го търси. Ето, неподвижният магнит не предизвиква електрически ток в близък до него проводник. Но в 1831 г. Фарадей открива, че ако през халка от жица се прокара магнит, […]

Прочети още
Ърнест Ръдърфорд

Ърнест Ръдърфорд

Ърнест Ръдърфорд 1871 — 1937 Ърнест Ръдърфорд е смятан обикновено за най-големия физик експериментатор на XX век. Той е централната фигура, довела до познанията ни за радиоактивността, и човекът, поставил начало на изучаването на ядрената физика. Освен огромното им теоретично значение неговите открития намират широко приложение в редица области: атомното оръжие, атомните електроцентрали, радиоактивните изотопи […]

Прочети още
Ърнест Ръдърфорд

Ърнест Ръдърфорд- основоположникът на физиката на ядрото

Ърнест Ръдърфорд- основоположникът на физиката на ядрото Учените винаги са твърдели, че отделните атоми са неразрушими и неизменни. Ърнест Ръдърфорд с помощта на своя талантлив млад асистент Фредерик Соди успява да покаже, че когато един атом излъчва алфа- или бета-лъчи, той се превръща в друг вид атом. Отначало химиците отказвали да приемат това; но Ръдърфорд […]

Прочети още