Кюри

Мария Кюри

Мария Кюри 1867 — 1934 Мария Кюри (моминското й име е Мария Склодовска) е полско-френска физичка родена във Варшава през 1867г .Тя е далеч по-известна от много бележити, влиятелни и съществени учени, физици и химици, но като че ли голямата й слава се дължи не толкова на научните й постижения, колкото на факта, че самите […]

Прочети още
Лавоазие

Антоан-Лоран Лавоазие

Антоан-Лоран Лавоазие 1743 — 1794 Великият френски учен Антоан-Лоран Лавоазие е най-важната фигура за напредъка на химията. По време на раждането му в Париж (1743 г.) тази наука изостава далеч зад физиката, математиката и астрономията. Химиците са открили голям брой отделни факти, ала няма съответна теоретична рамка, в която да се вместят различните данни. Тогава […]

Прочети още
Лавоазие

Антоан Лавоазие- основоположникът на съвременната химия

Антоан Лавоазие- основоположникът на съвременната химия В сътрудничество с Бертоле, Фуркроа и Гитон дьо Морво Антоан Лавоазие вече е създал първата добре организирана химична номенклатура. В неговата система (която служи за основа и днес) съставът на даден химикал определя името му. Единната номенклатура дава възможност на химиците от цял свят да си съобщават ясно един […]

Прочети още