Ърнест Ръдърфорд

Ърнест Ръдърфорд

Ърнест Ръдърфорд 1871 — 1937 Ърнест Ръдърфорд е смятан обикновено за най-големия физик експериментатор на XX век. Той е централната фигура, довела до познанията ни за радиоактивността, и човекът, поставил начало на изучаването на ядрената физика. Освен огромното им теоретично значение неговите открития намират широко приложение в редица области: атомното оръжие, атомните електроцентрали, радиоактивните изотопи […]

Прочети още
Ърнест Ръдърфорд

Ърнест Ръдърфорд- основоположникът на физиката на ядрото

Ърнест Ръдърфорд- основоположникът на физиката на ядрото Учените винаги са твърдели, че отделните атоми са неразрушими и неизменни. Ърнест Ръдърфорд с помощта на своя талантлив млад асистент Фредерик Соди успява да покаже, че когато един атом излъчва алфа- или бета-лъчи, той се превръща в друг вид атом. Отначало химиците отказвали да приемат това; но Ръдърфорд […]

Прочети още