Изкуствени мускули за роботи

Toyota разработва изкуствени мускули за роботи

Любопитно

Toyota разработва изкуствени мускули за роботи

Японският производител на автомобили е подал заявка за патент за проектиране на изкуствени мускули. Те ще позволят на роботите да копират човешките движения и да извършват опасни дейности. Технологията е базирана на задвижващи механизми, които работят съвместно със сензори и осигуряват по-висока производителност и надеждност.

Устройствата, които често се оприличават на биологични мускули, се използват в ескалатори или плъзгащи се врати. Разработчиците искат да използват технологията за създаване на роботи, които да заместят опасна или рутинна човешка работа.

Toyota вече е изпратила заявка до патентното ведомство на САЩ. Заявлението обхваща нов начин за използване на хидравлични и пневматични задвижвания или изпълнителни механизми.

Течността ще бъде заменена с вакуум

Според Toyota задвижващите механизми ще осигурят по-голяма гъвкавост, производителност и безпроблемна работа. Това ще даде на пазара на роботи голямо предимство пред съществуващите технологии в бъдеще. Поради термичното заваряване и свързване хидравличните задвижвания имат своите граници.

Toyota се опитва да разреши ограниченията, като използва вакуум с електроди и полимери вместо течност в цилиндрите на задвижващите механизми.

Изкуствени мускули за роботите
Изкуствени мускули за роботите

Домашните роботи като асистенти

Toyota разработва роботи от много години. През 2005 г. тя представи пет робота Partner с различни системи за движение. Този, който свири на тромпет, става известен. Има и робот, който може да се управлява с глас или таблет.

То може да повдига и донася предмети, да се движи из апартамента и да избягва препятствия. Неговата задача е да помага на възрастните и болните хора.

Роботът за подпомагане на доставките е предназначен за доставка на стоки на къси разстояния и е вариант на роботите, подпомагани от хора. То може да донесе хранителни продукти от близкия магазин или да достави поръчани напитки и закуски на стадиона.

Роботи за бъдещето

През 2017 г. Toyota представи T-HR3 – робот с дистанционно управление, който може да се управлява от всяка точка на света благодарение на 5G мрежа. Той използва модули за задвижване, свързани със сензорите на системата за управление на робота, като по този начин възпроизвежда човешките движения.

T-HR3 може да контролира силата, която упражнява върху предмети или хора, както и да координира движенията или да поддържа равновесие. Роботът, играещ баскетбол, в който освен задвижващи механизми и сензори роля играят и камери, е придобил изкуствен интелект.

Той изчислява траекторията на топката.

Целта на Toyota е да създаде интелигентни домове, неразделна част от които ще бъдат домашните роботи. За тях е създадена специална лаборатория, пригодена като апартамент. Там роботите се учат да функционират в променящата се и хаотична среда на частен дом.

Тук се тестват най-новите прототипи за почистване на тавани и роботизиран хващач за работа с крехки предмети.