Ашока

Ашока

Кой е

Ашока

ок. 300 пр. Хр. — ок. 232 пр. Хр.

Ашока, може би най-важният монарх в историята на Индия, е третият владетел от династията Мауря и внук на нейния основател Чандрагупта Мауря. Самият Чандрагупта е индийски военачалник, който в годините след кампанията на Александър Велики завладява по-голямата част от Северна Индия, с което установява първата значителна империя в индийската история.

Рождената година на Ашока не е известна; вероятно тя е близо до 300 г. пр. Хр. Ашока се възкачва на трона около 273 г. пр. Хр. Отначало той върви по стъпките на дядо си и се стреми да разшири своята територия чрез военни действия. На осмата година от господството си приключва успешно войната срещу Калинга, държава на източното индийско крайбрежие (горе-долу където е сегашният щат Ориса). Но когато разбира ужасната цена на тази победа, Ашока е потресен. Убитите са сто хиляди, а ранените ощеАшока повече. Отчаян и изпълнен с угризения, Ашока решава, че няма да доведе докрай военното покоряване на Индия и ще стане противник на всяка агресивна война. Той възприема будизма като своя религиозна философия и се старае да практикува добродетелите на дарма, които предполагат искреност, милостивост и ненасилие.

Ашока се отказва от ловуването и става вегетарианец

Колкото до личните предпочитания, Ашока се отказва от ловуването и става вегетарианец. Обаче по-важни са чисто човешките и политическите аспекти на линията, която възприема. Той изгражда болници и резервати за животни, премахва много от суровите закони, прокарва пътища и полага грижи за напояването. Дори назначава нарочни държавни служители, наречени, дарма, които да приучват хората на благочестие и да насърчават приятелските им взаимоотношения. В неговите владения се толерират всички религии, но Ашока особено набляга на будизма, който, естествено, започва да се радва на все по-голяма популярност. В много чужди страни се изпращат будистки мисионери, които имат голям успех в Цейлон.
Ашока се разпорежда в цялата му империя върху скали и колони да се дълбаят слова за живота и делата му. Много от тези паметници са останали до наши дни. Тяхното местоположение ни дава доста вярна информация за размерите на Ашоковите владения, а самите надписи са главният ни източник на сведения за неговите дела. Между другото, въпросните колони са и великолепни произведения на изкуството.
Петдесет години след смъртта на Ашока империята на династията Мауря се разпада, за да не се възстанови вече никога. Но с подкрепата, която той оказва на будизма, неговото влияние върху света остава много широко и дълготрайно. Когато се възкачва на престола, будизмът е малобройно местно вероизповедание с последователи само в северозападната част на Индия. Когато Ашока умира, то има привърженици в цяла Индия и бързо се разпространява в съседните страни. Повече от всеки друг, с изключение на самия Буда, Ашока е главната причина за превръщането на будизма в една от основните религии в света.