Инструкции за правилно паркиране

Инструкции за правилно паркиране

Инструкции за правилно паркиране: успоредно, по диагонал и перпендикулярно паркиране. Как да паркираме лесно, „от раз“? Често сме свидетели как някои шофьор изпитва огромни затруднения да паркира успоредно в малката натоварена уличка. Шофьорите които го изчакват са винаги нервни, някои дори прибягват до клаксона. Ние няма да разглеждаме толерантността на нашенския шофьор а по скоро […]

Прочети още
Обикновена хвойна - Juniperus communi

Обикновена хвойна – Juniperus communi

Храст обикновена хвойна – Juniperus communis L. Обикновена хвойна – храст, много рядко ниско дръвче, с червеникавокафяви леторасли и сиво-кафява кора. Листата игловидни, в пререз триъгълни, с жлебовидна горна страна и белезникава средна линия, дълги до 2,0 см, широки до 1,0–1,5 мм, разположени по 3 в последователни прешлени, на върха заострени. Месестите „плодчета“ почти приседнали, […]

Прочети още
Златиста папрат

Златиста папрат – Ceterach officinarum DC.

Билка златиста папрат – Ceterach officinarum DC. Златиста папрат – многогодишно растение с късо коренище, от което излиза снопче презимуващи кожести листа, дълги 5–25 см, дълбоко пересто нарязани на 9–20 последователно разположени, продълговати до полукръгли, целокрайни или слабо вълнисти дялове, отгоре голи, зелени, отдолу покрити гъсто с ръждиви влакна, под които са скрити сорите. Листната […]

Прочети още
Загадъчни лъчи

Загадъчни лъчи

Загадъчни лъчи В края на 18 век редица физици се заеха с изучаване на електрическите явления. Изследването на това ново взаимодействие във всички негови аспекти бе една от главните линии в развитието на физическата наука през 19 век. Най-напред бяха разкрити закономерностите в протичането на електрически ток през твърди тела. Това породи електротехниката. После бе изследвано […]

Прочети още
Исак Нютон

Исак Нютон

Исак Нютон 1642 — 1727 Исак Нютон, най-великият и най-влиятелният учен, живял някога, е роден в Улсторп, Англия, на Коледа 1642-а, годината, в която умира Галилей. Подобно на Мохамед, той се появява на бял свят след смъртта на баща си. Като малък Исак проявявал значителни наклонности към механиката и бил много сръчен. Макар и умно […]

Прочети още
Жълтурче - Ranunculusficaria L.

Жълтурче – Ranunculusficaria L.

Тревисто растение жълтурче – Ranunculusficaria L. Жълтурче – многогодишно тревисто растение със снопче продълговато яйцевидно задебелени корени в основата си. Стъблото високо до 30 см, голо, припов-дигащо се. Листата голи, блестящи, закръглено сърцевидни, закръглено назъбени до целокрайни, с дълга дръжка, често с грудчици в пазвите на листата. Цветовете единични, 1,5–5,0 см в диаметър, на дълга […]

Прочети още
Бял имел

Бял имел – Viscum album L.

Храст бял имел – Viscum album L. Бял имел – голо полупаразитно храстче със стъбло, високо до 100 см, вилужно разклонено. Листата срещуположни, жълто-зелени, месести, презимуващи, продълговати до ланцетни, дълги 2–8 см, широки до 3 см, целокрайни, с 3–7 успоредни жилки без разклонения. Цветовете на белия имел са дребни, еднополови, събрани в сбити групички по […]

Прочети още
Пиене на вода срещу дехидратация

Дехидратация – причини и признаци

Дехидратация – 75% от хората трябва да пият повече вода Според някои съвременни проучвания и изследвания е ясно, че днес 75% от хората в съвременното западно общество все още са силно и хронично дехидратирани. Липсата на хидратация очевидно е виновник номер едно за появата на умора през деня у съвременния човек. Днес хроничната дехидратация е […]

Прочети още
Змийско мляко - Chelidonium majus L.

Змийско мляко – Chelidonium majus L.

Тревисто растение змийско мляко – Chelidonium majus L. Многогодишно тревисто растение, съдържащо гъст оранжев млечен сок. Стъблото на растението змийско мляко е синкаво, разклонено, високо 30–90 см, голо или с разсеяни меки власинки. Листата последователни, долните с дръжки, горните приседнали, голи, нечифтоперести, с 5–7 овални или продълговати, почти приседнали листчета, връхното триразделно. Цветовете събрани по […]

Прочети още
Идва ли края на стареенето?

Наближава ли краят на стареенето?

Наближава ли краят на стареенето? Темата за дълголетието и потенциалното безсмъртие е не само много актуална, но и доста противоречива. Какво е състоянието на научните изследвания в момента? Перспективата за медицински терапии, които да върнат биологичния часовник на процеса на стареенето, се приближи малко повече. Това стана след като учени безопасно подмладиха тъкани на мишки на […]

Прочети още