Бял бор

Бял бор – Pinus sylvestris L.

Какво е

Дърво – Бял бор – Pinus sylvestris L.

Бял бор – дърво с червеникавокафява кора, високо до 40 м. Листата игловидни, опадат след 2–3 години, обикновено дъговидно извити, по 2 в снопчета. Шишарките най-често в групи по 1–3, със слабо извита надолу дръжка, голи, длъгнесто яйцевидни, дълги 3–6 см, широки 2,0–3,5 см. Шишарковите люспи ромбични, изпъкнали, без черно пръстенче около пъпчето (табло 4, фиг. 1).Бял бор шишарка

Образува големи чисти насаждения или в примес с други иглолистни почти във всички наши планини до 2200 м н. в.

В съвременната медицина се използуват боровите пъпки (Turiones Pini), намиращи се по върховете на клонките, които се събират рано напролет преди разпукването им. Използува се в народната медицина.

СЕМЕЙСТВО БОРОВИ – PINACEAE