Защо водата е мокра?

Защо водата е мокра?

Защо

Защо водата е мокра?

„Влажността“ на течностите е свързана с повърхностното напрежение. Повърхностното напрежение принуждава течността да привлича частиците си заедно. Течностите с високо повърхностно напрежение се опитват да приемат формата на сфера с най-малка повърхност спрямо двете. Когато повърхността и течността влязат в контакт, повърхностните частици привличат течните частици. Водата не е мокра сама по себе си, но тя прави други материали мокри, когато полепва по повърхността им.

Например водата има няколко пъти по-ниско повърхностно напрежение от живака. По този начин силата за привличане на вода към повърхността оказва по-голям ефект върху самата вода, отколкото нейното повърхностно напрежение. Затова се казва, че водата е мокра.Капки вода

Какво е вискозитет на водата

Водата е мокра в смисъл на течност, която тече лесно, тъй като вискозитетът ѝ е нисък, което се дължи на това, че молекулите ѝ са доста слабо свързани помежду си.
Науката се определя като интелектуална и практическа дейност, обхващаща систематичното изучаване на структурата и поведението на физическия и природния свят чрез наблюдение и експеримент. През годините учените са работили много усилено, за да придадат смисъл на нещата в този свят. Понякога научните разсъждения могат да предизвикат противоречия между други учени и интелектуалци. Човек може да си помисли, че има ли по-добро място за научни спорове от университетския кампус? Затова, разбира се, се обърнах към студентите и преподавателите на Уитън, за да отговорят на този труден въпрос:

Мокра ли е водата?

От общия брой на анкетираните студенти и преподаватели 48% отговорили, че водата е мокра, а останалите 52% смятали, че тя не е мокра.

Някои аргументи в подкрепа на това, че тя е мокра, включват: „Какво е водата, ако не е мокра?“ Тази аргументация е ясна и разбираема. Подробен аргумент е изтъкнат от  в подкрепа на идеята, че водата е мокра. „Водата е мокра, защото когато нещо е мокро, то има вода върху себе си, а на молекулярно ниво водните молекули са свързани една върху друга, следователно водата е мокра.“ Разширението на предишния аргумент, което няколко ученици изтъкнаха, беше, че една молекула вода сама по себе си не е мокра, но когато водните молекули се допират една до друга, те се правят мокри. Това води до това, че група водни молекули заедно (които бихме класифицирали като вода) са мокри.Водата тече

Имаше и много убедителни причини, поради които една вода не трябва да се счита за мокра. „Нещата, които могат да бъдат мокри, могат да бъдат и сухи. Самата вода не може да превключва между сухо и мокро, така че не може да бъде нито едно от двете“. Важно е също така да се отбележи, че мокър е прилагателно, докато водата е съществително. Аргументът, изграден върху това, че мокрото е описание, е следният: „Мокрото е описание на нещата, до които се докосва течност. Една риза може да се намокри, но самата вода не е мокра. Следователно всичко, което е в контакт с вода, е мокро, но самата вода не може да се счита за „мокра“ – каза друг студент.

Какво още си мислят студенти за „мократа“ вода?

„Мокрото е описание на водата. Ако тя беше мокра, бихте могли да замените думата „вода“ с „мокър“ и изреченията пак биха имали смисъл. Но това не е така. Не се пие чаша мокра, а чаша вода“, споделя 21 годишна студентка

„Не мисля, че водата е мокра, защото „мокър“ означава покрит или наситен с течност. Самата вода не е това, тя сама по себе си е течност, но не може да бъде покрита или наситена сама по себе си“, каза ученик.

Дори и след като чухме мнението на студентите от Уитън, въпросът дали водата е мокра или не все още изглеждаше доста спорен. Наложи се да направя собствено проучване. Интересното е, че когато потърсих отговор на въпроса „Мокра ли е водата?“, първият резултат беше много категоричен:

„Водата не е мокра сама по себе си, но тя прави други материали мокри, когато полепва по повърхността им.“ Така че ето ви го, приятели, според интернет водата сама по себе си не е мокра.

Насърчавам всички, които четат това, да се замислят върху противоречията в този свят, които може да нямат окончателен отговор, защото предприемането на действия е начинът, по който любопитството може да доведе до откритие.