крехка върба Salix-fragilis

Крехка върба – Salix fragilis L.

Какво е

Дърво крехка върба – Salix fragilis L.

Крехка върба – дърво, високо до 25 м, с жълтеникави чупливи млади клонки, съвършено голи. Листата дълги 6–15 см, широки 1,5–4,0 см, ланцетни до яйцевидно-ланцетни, дълго заострени, напилено назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу сиво-зелени, старите голи. Дръжките дълги 1,0–1,4 см, на върха с 1–2 белезникави жлези (брадавички). Прилистниците полусърцевидни. Клонките, носещи ресите, са с целокрайни листа, а прицветниците са обратно яйцевидни, отгоре дълговлакнести. Мъжките реси дълги до 5 см, а женските до 7 см. Плодната кутийка с дръжка, 2–3 пъти по-дълга от задната жлеза.

Край реки и блата в цялата страна заедно с бялата върба. Цъфти март – май.Крехка върба листа

В съвременната медицина намира приложение като заместтел на кората от бяла върба, а в народната медицина се използува както бялата върба.

СЕМЕЙСТВО ВЪРБОВИ – SALICACEAE

Местообитание

Произхождаща от Източна Европа и Русия, върбата се е разпространила в останалата част на континента. В Алпите тя рядко расте над 1000 м, а в Южна Европа понякога се намира в райони с надморска височина до 1900 м. Върбата расте главно покрай потоците. Тук често има струпвания на еднополови върби, образувани след като счупените клони на паднало дърво или счупените клонки са пуснали корени.

Често се засажда и като парково дърво в близост до водни басейни или като стабилизатор на брегове. Дървото крехка върба предпочита влажни, понякога наводнени, богати на хранителни вещества, богати на основи, но предимно варовити глинести, пясъчни или глинести почви. Върба за кошове

Значение и използване

Благодарение на своята устойчивост дървото крехка върба е подходяща за изкуствено укрепване на брегове в райони, които са неблагоприятни за други видове върби (напр. в подножието на потоци, в мразовити басейни. Кореновата и система е предимно повърхностна, но по-дълбоките странични корени са добре закрепени и предотвратяват подкопаването на бреговете. Крехката върба осигурява добра пчелна паша в студените райони, тъй като цъфти обилно дори при неблагоприятни условия. Сортът Bullata често се засажда в градовете за декоративни цели, особено в Прибалтика.

Сортът Bullata обикновено се засажда в градовете за декоративни цели, особено в Прибалтика.

Дървесината на крехката върба с кафява сърцевина се използва главно за гориво. Тази върба има изключителна способност за раздробяване, както на стъблото, така и на пъна. Лесно се вкоренява от резници, клони, дори през дебелата кора на паднали трупи. Заздравява добре различни повреди и дори стари изгнили дървета проявяват висока жизненост, като образуват фиданки. Благодарение на тези си свойства в миналото тя е била използвана като върба, чиито дълги и нечупливи пръчки са били използвани в кошничарството. Кората се използва във фармацевтичната промишленост.