лястовица

Лястовица

Какво е

Лястовица

Тя е пъргава и жизнерадостна птичка. Всеки й се любува, когато се стрелка бързо-бързо във въздуха или кацнала на клон или жица, весело си чурулика? Лястовицата е трудолюбива. Носи пръст, кал и сламчици — бърза да си поправи разрушеното гнездо или да си построи ново. Докато я видиш, че е излетяла от гнездото, тя вече се връща със закуска за малките си. У нас има няколко вида лястовици. В селата и покрайнините на градовете се среща селската лястовица. Отгоре  тя е черносиня с ръждиво-червеникава гушка. Има широка черна препаска под гърлото, която се откроява на кремавите й гърди. Опашката й е дълга и раздвоена. Гнездото й има много характерна форма (напомня плитка паница), построено е от кал и сламки.

Белокръстата градска лястовица е малко по-дребна

Белокръстата градска лястовица е малко по-дребна: тя се среща и в селата, но предпочита градовете, тъй като там има повече масивни сгради с каменни и тухлени стени. Тя е по-дребна от селската лястовица и отдолу е чисто бяла. Гнездото й е изградено от кал и има само един отвор за влизане и излизане. Щом се завърнат напролет от топлите страни, където са зимували, лястовиците веднага започват подновяването на старите  си гнезда. Ако през зимата в тях са се нанесли нахални врабчета, лястовиците задружно ги изпъждат.

Женската лястовица снася от 4 до 6 яйчица. Мъти ги около две седмици. Малките новоизлюпени лястовичета не са красиви — имат големи жълти човки. Лястовичетата са много лакоми. Родителите им прелитат около 600 пъти на ден до гнездото, за да им носят насекоми. След като лястовичетата изхвръкнат от гнездото, родителите им предават уроци  как да си ловят летящи насекоми, как да се пазят от врагове — котки и грабливи птици. След това те оставят малките си да живеят самостоятелно и втори път снасят и отглеждат рожби.

Наесен лястовиците се събират на ята и отлитат на юг в Централна Африка, където презимуват до пролетта.