Майкъл Фарадей

Майкъл Фарадей- бащата на електричеството

Кой е

Майкъл Фарадей- бащата на електричеството

Майкъл Фарадей е убеден, че трябва да има някакъв метод да се използва магнетизмът за производство на електричество и продължава да го търси. Ето, неподвижният магнит не предизвиква електрически ток в близък до него проводник. Но в 1831 г. Фарадей открива, че ако през халка от жица се прокара магнит, в халката тече електрически ток, докато магнитът се движи. Този ефект се нарича електромагнитна индукция и откритието на закона, на който тя се подчинява, се смята за най-голямото отделно постижение на Фарадей.

Този успех е монументален по две причини. Първо, законът има принципно значение за теоретичното разбиране на електромагнетизма. И второ, електромагнитната индукция може да се използва за продължително произвеждане на електрически ток, което Фарадей лично демонстрира, като създава първото динамо. Съвременните генератори, които доставят ток на нашитеМайкъл Фарадей градове и заводи, са далеч по-усъвършенствани от Фарадеевото, но всички те се опират на същия принцип — електромагнитната индукция.

Фарадей има заслуги и в областта на химията

Фарадей има заслуги и в областта на химията. Изнамерил е начини за втечняване на газове и е открил различни химически съединения, в това число и бензола. По-голямо значение има работата му в сферата на електрохимията (изучаването на химическите ефекти на електрическия ток). Благодарение на старателните си експерименти Фарадей извежда два закона за електролизата, които също носят неговото име и полагат основите на електрохимията. Освен това от него води началото си най-съществената терминология в тази област: анод, катод, електрод и йон.
Пак Фарадей въвежда във физиката важното схващане за магнитните и електрическите силови линии. Като подчертава ролята не на самите магнити, а на полето между тях, той подготвя пътя за цял ред постижения в съвременната физика, между които и уравненията на Макс-уел. Фарадей открива още, че ако поляризирана светлина се прокара през магнитно поле, поляризацията й ще претърпи промяна. Това откритие е значително, защото е първото указание, че между светлината и магнетизма има връзка.
Фарадей е бил не само много умен, но и много красив и се е ползвал с голяма популярност като лектор по научни въпроси. Въпреки това се е отличавал със скромност и е бил напълно безразличен към славата, парите и почестите. Отказва да приеме каквото и да е звание и отклонява предложението да стане председател на Британското кралско дружество. Има дълъг и щастлив брак, но остава бездетен. Умира в 1867 г. близо до Лондон.