Томас Едисон

Томас Едисон

Кой е

Томас Едисон – 1847 — 1931

Всестранно развитият изобретател Томас Алва Едисон е роден в 1847 г. в градчето Милано в американския щат Охайо. Ходил е на училище само три месеца и директорът на училището го смятал за олигофрен! Томас Едисон създава първото си изобретение — гласозаписващ уред, когато е само на двайсет и една години. Уредът няма никакъв успех на пазара и след това Томас Едисон заляга върху изобретяването на устройства, за които разчита, че ще намери пласмент. Малко след уреда за запис на гласове изобретява вид телеграф, разработен предимно за нуждите на фондовата борса, и го продава за четирийсет хиляди долара, огромна сума за онова време. Следват редица други изобретения и скоро Томас Едисон става много богат и много известен. Може би най-оригиналното му изобретение е фонографът, който той патентова в 1877 г. Обаче много по-съществено за бита е изобретяването на познатата ни електрическа лампа в 1879 г.

Томас Едисон не е първият човек, измислил електрическото осветление

Томас Едисон не е първият човек, измислил електрическото осветление. Няколко години по-рано за осветяване на парижките улици вече са били използвани дъгови лампи. Но Едисоновата лампа заедно със създадената от него система за пренасяне на тока прави електрическото осветление много удобно за домашна употреба. В 1882 г. Едисоновата компания в Ню Йорк започва да произвежда електричество за домашни нужди. Производството на ток за битова употреба бързо се разпространява из целия свят.

Като създава първата компания, която доставя електричеството у дома,Томас Едисон полага основите на огромна индустрия. В наши дни електроцентралата ни дава ток не само за осветление, но и за безброй домашни електрически уреди — от телевизора до пералнята. Освен това изобретената от него енергопроизводителна система стимулира чувствително използването на електричеството за индустрията.

Томас Едисон има огромен принос и за създаването на кинокамерата

Томас Едисон има огромен принос и за създаването на кинокамерата и прожекционния апарат. Той внася важни подобрения в телефона, където неговият въглероден микрофон решително подобрява звука, в телеграфа и в пишещата машина. Между другите му открития са диктофонът, циклостилът и акумулаторът. Общо Томас Едисон е патентовал повече от хиляда различни изобретения — наистина невероятно постижение.

Една от причините за изумителната му производителност е, че още в началото на дейността си той създава голяма работилница в Менло Парк, Ню Джърси, където наема група способни помощници. Това е прототипът на големите изследователски лаборатории, каквито по-късно създават много индустриални фирми. Организираната от Томас Едисон съвременна, добре съоръжена изследователска лаборатория, в която много хора работят в екип, е едно от най-важните му изобретения, което, разбира се, не е могъл да патентова.

Томас Едисон не е само изобретател; той се занимава и с производствена дейност и създава няколко индустриални компании. Най-важната от тях ще се окаже „Дженерал Електрик къмпани“.

Явление, наречено Едисонов ефект

Макар по темперамент да не е стопроцентов учен, Томас Едисон има едно забележително научно постижение. В 1882 г. открива, че в условия на почти пълен вакуум електрическият ток може да преминава между две жици, които не се допират. Това явление, наречено Едисонов ефект, представлява значителен интерес не само за теорията, но намира и важно практическо приложение. След време то води до създаването на електронната лампа, а с това и до основите на електрониката.

Почти през целия си живот Томас Едисон е страдал от силно увреден слух, но е компенсирал този недостатък с изумителната си работоспособност. Женил се е два пъти (първата му жена умира млада) и от всеки брак има по три дъщери. Умира в 1931 г. в Уест Ориндж, Ню Джърси.

За таланта на Томас  Едисон не може да има спор. Всички са съгласни, че той е най-големият изобретателски гений, живял някога. Списъкът на откритията му вдъхва страхопочитание, въпреки че повечето от тях може би щяха да бъдат направени от други трийсетина години по-късно. Но ако разгледаме всяко поотделно, ще видим, че нито едно от тях няма изключително важно значение. Електрическата лампа например, макар и широко използвана, не е незаменима част от съвременния бит. Фактически флуоресцентните лампи, които работят върху съвсем друг принцип, също имат широко приложение, а всекидневието ни нямаше да бъде много по-различно, ако изобщо нямаше електрически лампи. Преди появата им са използвани свещи, маслени и газени лампи, които са смятани за относително добър източник на светлина.

Фонографът действително е умно изобретение

Фонографът действително е умно изобретение, но кой ще се наеме да твърди, че той е преобразил живота ни така, както радиото, телевизията или телефонът? Освен това през последните години бяха създадени съвсем различни методи за звукозапис като касетофона и ако днес нямахме фонограф или грамофон, това едва ли би се усетило. Много от Едисоновите патенти са свързани с подобрения на вече съществуващи изобретения, и то в удобен за употреба вид. Но те, макар и съществени, не могат да имат важно значение в развитието на човешката история.

Въпреки че нито едно отделно изобретение на Томас Едисон няма жизненоважно значение, не бива да забравяме, че те са повече от хиляда на брой. Тъкмо по тази причина поставихме Едисон по-високо от именити изобретатели като Гулиелмо Маркони и Аликзандър Грейъм Бел.

Инструменти Fiskars