производство на водород

Как се произвежда водород H2?

Как се произвежда водород? Какви технологии същуствуват? 96 % от всичкия водород, произвеждан днес, идва от изкопаеми горива. Само 4 % се произвеждат чрез електролиза на вода. Очаква се обаче този дял да се промени през следващото десетилетие в полза на производството без емисии чрез гореспоменатата електролиза на водата. Понастоящем се смята, че 96% от […]

Прочети още