кислородът

Защо кислородът е по-тежък от въздуха?

Защо кислородът е по-тежък от въздуха? Въздухът е съставен от много различни газове. Азотът (около 78%) и кислородът (около 21%) са основните компоненти с най-голям дял. Азотът има моларна маса 28,02 g/mol, кислородът 32 g/mol. Дори и останалите, приблизително един процент от елементите във въздуха да увеличат малко теглото на въздуха, това не може да промени коренно […]

Прочети още