кокошка

Кокошка

Кокошка Кокошката и петелът спадат към кокошевите птици, от които в нашата природа се срещат няколко представители: глухар, лещарка, фазан (в горите) и яребица, кеклик, пъдпъдък (в полята). Но нито един от тези видове не е техен прародител. В непроходимите гори на Югоизточна Азия и до днес живеят 3–4 вида големи, колкото гълъб диви кокошки, […]

Прочети още