крехка върба Salix-fragilis

Крехка върба – Salix fragilis L.

Дърво крехка върба – Salix fragilis L. Крехка върба – дърво, високо до 25 м, с жълтеникави чупливи млади клонки, съвършено голи. Листата дълги 6–15 см, широки 1,5–4,0 см, ланцетни до яйцевидно-ланцетни, дълго заострени, напилено назъбени, отгоре тъмнозелени, отдолу сиво-зелени, старите голи. Дръжките дълги 1,0–1,4 см, на върха с 1–2 белезникави жлези (брадавички). Прилистниците полусърцевидни. […]

Прочети още