Майкъл Фарадей

Майкъл Фарадей

Майкъл Фарадей 1791 — 1867 Живеем във века на електричеството. Вярно е, че понякога наричат нашия век космически, а понякога атомен, но космическите полети и атомното оръжие независимо от първостепенното им значение оказват сравнително малко влияние върху всекидневния ни бит. А електрически уреди употребяваме постоянно. Всъщност може да се каже, че никое друго техническо постижение […]

Прочети още
Майкъл Фарадей

Майкъл Фарадей- бащата на електричеството

Майкъл Фарадей- бащата на електричеството Майкъл Фарадей е убеден, че трябва да има някакъв метод да се използва магнетизмът за производство на електричество и продължава да го търси. Ето, неподвижният магнит не предизвиква електрически ток в близък до него проводник. Но в 1831 г. Фарадей открива, че ако през халка от жица се прокара магнит, […]

Прочети още