лястовица

Лястовица

Лястовица Тя е пъргава и жизнерадостна птичка. Всеки й се любува, когато се стрелка бързо-бързо във въздуха или кацнала на клон или жица, весело си чурулика? Лястовицата е трудолюбива. Носи пръст, кал и сламчици — бърза да си поправи разрушеното гнездо или да си построи ново. Докато я видиш, че е излетяла от гнездото, тя […]

Прочети още
славей

Славей

Славей Той не е пъстра птичка, има едноцветна окраска. На ръст е малко по-едър от врабче, само че е по-дългокрак и по-строен, със заострена, а не тъпа човчица. Тя му служи много добре да разравя шумата и да улавя разни насекоми и техните личинки, с които се храни. Славеят отгоре е кафяв, а от долната […]

Прочети още
врабче

Врабче

Врабче Групата на врабчовите птици по брой заема 3/5 от всички птици на земята. Повечето от тях са дребни птички. На краката си имат по четири пръста. От тях врабците се срещат най-често. У нас са известни полското, домашното и испанското врабче. Хранят се главно със зърнени храни, плодове и насекоми. Когато се размножат масово, […]

Прочети още
яребица

Яребица

Яребица Можем да смятаме яребицата за братовчедка на домашната кокошка, Те наистина са сродници. Дори на някои места у нас наричат дребните безпородни селски кокошчици „ярабати“. С тази дума се означава тяхната особена окраска — земнокафеникава перушина с пръснати тук-там по-светли пъстринки като малки сламчици. Такава защитна окраска има и яребицата. Това много й помага […]

Прочети още
врани

Врани

Врани Покрай горичките и реките по дърветата отглежда поколението си и живее сивата врана. Есен се събира на ята и слиза край населените места. Пред дъжд и буря вие навярно сте виждали техните полети насам-натам и сте чували граченето им? За земеделските стопани е от полза, защото изтребва вредните насекоми за растенията, както мишките и […]

Прочети още
орел

Орел

Орел Из непристъпните скалисти места по планинските върхове живее най-силната граблива птица — орелът. Среща се из Родопите, Стара планина и Рила. Той е привързан към жилището си и зимува в нашата страна. Достига на дължина до 1 м, размахът на крилете му достига до 2 м. Има силни очи. Щом забележи плячка, спуска се […]

Прочети още
ястреб

Ястреб

Ястреб Ястребът е граблива птица, много разпространена в нашата страна. Среща се из горите и младите шубраци край населените места. При нападенията си той е толкова дързък, че преследва и връхлита жертвата си дори в дворовете. Често малки пиленца са били сграбчвани и отнасяни от ястреб пред очите на хората. Бърз като стрела, той се […]

Прочети още
сокол

Сокол

Сокол Срещат се няколко вида соколи. Големия сокол е вече извънредно рядка птица у нас, затова убиването му е забранено. Те свиват гнездо по непристъпните скали или по високите клони на усамотените дървета. Хранят се с разнообразна плячка — ловят различни гризачи (особено лалугери) или птици (гарги, чайки, диви гълъби и др.). В миналото едрите […]

Прочети още
бухал

Бухал

Бухал Мнозина са слушали за него най-различни истории — и верни, и неверни. Малко са обаче онези, които са го виждали жив сред природата. А той е птица, която прави силно впечатление. Едър на ръст, с бухналата глинестокафеникава перушина, изпъстрен с черни и по-светли шарки. Очите му са големи, с жълто-оранжев цвят, разположени отпред на […]

Прочети още
кукумявка

Кукумявка

Кукумявка Щом се спусне вечерният здрач, тя напуска своето скривалище и тогава можем да я видим. Обича да каца на високи обзорни места: по телеграфните стълбове, по покривите на сградите, по комините, по дърветата. Оттам тя издава своя типичен крясък: „кукумяу, кукумяу“ или пък бързото „кви-кви-кви“, внимателно оглежда околностите и търси плячка. През пролетта женската […]

Прочети още