славей

Славей

Славей Той не е пъстра птичка, има едноцветна окраска. На ръст е малко по-едър от врабче, само че е по-дългокрак и по-строен, със заострена, а не тъпа човчица. Тя му служи много добре да разравя шумата и да улавя разни насекоми и техните личинки, с които се храни. Славеят отгоре е кафяв, а от долната […]

Прочети още