трънка

Трънка

Трънка В предисторическо време храстът трънка е бил културно растение. Тогава трънките са били използувани за храна, защото не е имало такова богато разнообразие на плодове, както в наши дни. Той се среща като плевел почти навсякъде в нашата страна, и то главно по не много високите, сухи и каменливи места (800–900 м надморска височина) […]

Прочети още