Макс Планк

Макс Планк

Макс Планк – 1858 — 1947 През декември 1900 г. немският учен Макс Планк стряска научния свят с дръзката си хипотеза, че лъчистата енергия (т. е. енергията на леките вълни) не се излъчва в неспирен поток, а се състои от малки частици, наречени от него кванти. Хипотезата на Макс Планк, която противоречи на класическите теории за […]

Прочети още