явор

Явор

Явор Из сенчестите гори на нашите балкани сред поляни с дъх на планински билки расте великолепният явор. Той се отличава с красотата си между широколистните дървета и е възпят в народните песни. Височината му е до 40 м, а дебелината — до 1,5 м. Едрите му листа са нарязани дълбоко на пет дяла. Когато слънцето […]

Прочети още