Евклид

Евклид

ЕВКЛИД – ок. 300 г. пр. Хр. Малцина от хората  са спечелили такава трайна слава, както гръцкият геометър Евклид. Въпреки неговата популярност почти нищо не се знае за живота му. Знаем само, че е бил много деен като учител в Александрия около 300 г. пр. Хр. Не са известни датите нито на раждането, нито на смъртта му. […]

Прочети още
Васко да Гама

Васко да Гама

ВАСКО ДА ГАМА ок. 1460 — 1524 Васко да Гама е португалският изследовател, който открива най-късия път от Европа до Индия, като плава около Африка. На португалски това име се изговаря Вашку, но то е толкова дълбоко вкоренено в съзнанието ни, че този път даваме предпочитание на традиционната форма. Португалците търсят такъв път още от времето […]

Прочети още