Библиография – изплзвана литература на сайта

Използвана литература и Библиография Използваната литература е мястото, на което вписваме всичко, което сме прочели и използвали. Наричаме я „Библиография“, „Информационни източници”, „Източници”, „Списък на използваните източници”, „Цитирани източници” и т.н. Форматиране на библиографията Източниците ги изписваме по следния начин: Книга:[Фамилия], [Първо име].[Заглавие на принт изданието].[Град],[Година] Онлайн източник: [Фамилия], [Първо име]. [Заглавие на материала в интернет] […]

Прочети още