Защо е по-студено в планината?

Защо е по-студено в планината?

Защо

Защо е по-студено в планината?

Защо температурата обикновено е по-ниска в планината, отколкото в низините? Цялата повърхност на Земята е изложена на слънчева светлина, която прониква в атмосферата и се улавя от земната повърхност. Това отразява част от топлината обратно в атмосферата. Част от тази топлина се улавя в атмосферата, която работи подобно на одеяло. До височина от 10 км над морското равнище температурата постоянно намалява, тъй като сме по-далеч от топлата повърхност на земята. Ако продължихме над 10 км надморска височина, температурата отново ще се повиши. Това се дължи на високата концентрация на озон, който излъчва топлина. В мезосферата температурата отново спада, а в термосферата отново се повишава.

Нормална атмосферна обстановка

По-студеният въздух е по-плътен и затова се задържа на земята. Въпреки това промяната в състава, дължаща се на водните пари, може да доведе до издигане на по-влажния и по-хладен въздух нагоре. Долната част на атмосферата (тропосферата) се характеризира с намаляване на температурата на въздуха с височината. Тоест въздухът е по-топъл на повърхността на Земята, отколкото високо в планината. Това се дължи на нагряването на земната повърхност, която отделя топлина, получена от погълнатата слънчева радиация.

Пренасянето на топлина от земната повърхност се съпровожда от явление, наречено конвекция, при което нагорещеният въздух се издига, а на негово място отгоре се вкарва студен въздух. Температурата на издигащия се въздух намалява с намаляването на налягането на по-големи височини (адиабатен процес). На определена височина кондензацията на влагата, съдържаща се в издигащия се въздух, обикновено води до образуването на конвективни купести и кумулонимбусни облаци.

Спадът на температурата на въздуха в долните слоеве на атмосферата (до височина 11 km) е около 1 °C на 150 m височина, т.е. около 0,65 °C на 100 m. Затова в планината е по-студено от колкото в низинините. Например ако в София температурата е 10°C то на Черни връх може да е -1°C.